Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /includes/functions/database.php on line 19
DS 212/M - Preparat odtłuszczający - Elhus.com.pl
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DS 212/M - Preparat odtłuszczający

Karta Informacyjna - DS 212/M
Preparat odtłuszczający na zimno. Zalety:
  • Zastępuje Trójchloro-1.1.1.-Etan,
  • Bardzo szybkie odparowywanie,
  • Duża zdolność odtłuszczania,
  • Korzystniejsze napięcie powierzchniowe,
  • Zgodność z większością tworzyw sztucznych,
  • Wysoka temperatura samozapalenia,
  • Duża zdolność dekantacji.
Dane dotyczące produktu:
Postać: płynna
Kolor: bezbarwny
Masa właściwa: 0,78 g/ml
Opakowanie: 5L, 30 L, 50 L, 200L
Właściwości:

DS 212/M jest technicznym płynem odtłuszczającym, którego właściwości fizykochemiczne są bezpośrednio porównywalne z właściwościami Trójchloro-1.1.1.-Etanu. Dodatkowo rozwiązuje on wszelkie dotychczasowe problemy w zakresie toksykologii i ochrony środowiska.
Zapach:
DS 212/M jest praktycznie substancją bezwonną. Nie wydziela on eterowej woni charakterystycznej dla Trójchloro-1.1.1.-Etanu. DS 212/M zwiększa ergonomię.
Prędkość odparowywania:
Prędkość odparowywania DS 212/M jest praktycznie taka sama jak Trójchloro-1.1.1-Etanu, z drugiej strony jednak, z uwagi na fakt, że jego pary powstają wolniej w temperaturze pokojowej, występują mniejsze straty produktu przez jego wyparowywanie.
Zdolność rozpuszczania:
DS 212/M posiada doskonałą zdolność rozpuszczania większości olejów i smarów. Paradoksalnie jest on produktem zgodnym z większością tworzyw sztucznych.
Napięcie Powierzchniowe:
DS 212/M
posiada bardzo małe napięcie powierzchniowe (12,8 Dyn/cm). Właściwość ta zapewnia lepsze zwilżanie powierzchni oraz umożliwia uzyskanie takich samych efektów przy zastosowaniu zmniejszonej ilości produktu (Trójchloro-1.1.1.-Etan: 24,5 Dyn/cm).
Hydroliza:
DS 212/M nie zawiera środków utrwalających, gdyż nie stwarza żadnego ryzyka hydrolizy. Będąc rozpuszczalnikiem o wysokim stopniu czystości zapewnia on zawsze te same parametry, w przeciwieństwie do Trójchloro-1.1.1.-Etanu, który w przypadku nieodpowiedniego dobrania środka utrwalającego może spowodować poważne problemy związane z utlenieniem powierzchni przed przystąpieniem do jej wykończenia, klejenia lub pomalowania.
Recyklizacja:
DS 212/M można łatwo odzyskiwać do ponownego użytku przy temperaturze 146?C i normalnym ciśnieniu atmosferycznym. Temperaturę tą można obniżyć o około 30% stosując instalacje próżniowe oraz niewielkie ciśnienie użytkowe pompy. Powstały destylat można dodawać do produktu pierwotnego w przedziale do 8% co gwarantuje uzyskanie mieszaniny o identycznych parametrach i nie powoduje zmiany parametrów palności.

Zastosowanie:

DS 212/M stosuje się w postaci czystej, na zimno, przy pomocy wszelkich metod. Posiada dużą zdolność kawitacji i tym samym nadaje się doskonale do urządzeń ultradźwiękowych.

OPERACJE ODTŁUSZCZANIA:
DS 212/M jest doskonałym rozpuszczalnikiem olejów pełnych lub rozpuszczalnych, pochodzenia mineralnego lub syntetycznego, przeznaczonych do smarowania lub obróbki plastycznej metali lub skrawanie. Jest on też doskonałym rozpuszczalnikiem smarów na bazie mydła lub substancji żelatynowych.
DS 212/M szybko eliminuje substancje zabezpieczające, oleiste lub woskowe. Jest on również dobrym rozpuszczalnikiem olejów silikonowych.

OPERACJE CZYSZCZENIA:
DS 212/M stosuje się do czyszczenia i mycia wszelkich elementów składowych zabrudzonych substancjami organicznymi lub nieorganicznymi, przed ich montażem, przed chemiczną lub elektrochemiczną obróbką ich powierzchni, przed wykonaniem klejenia lub malowania.
DS 212/M ma zastosowanie do oczyszczania i mycia silników lotniczych używanych przez Armię Francuską w helikopterach i samolotach innego przeznaczenia oraz urządzeń elektrycznych, energetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Znajduje też zastosowanie podczas mycia uzwojeń silników wysokonapięciowych i generatorów w trakcie przeglądów, nie oddziałuje na lakiery izolujące.

OPERACJE ROZCIEŃCZANIA:
DS 212/M można stosować do rozcieńczania wielu substancji organicznych. Jest on dobrym rozpuszczalnikiem klejów, w tym nie zawierających tlenu, oraz niektórych tworzyw sztucznych nie sieciujących. Jednakże w przypadku rozcieńczania tworzyw sztucznych polimerowych produkt ma ograniczone zastosowanie w porównaniu z trójchloro-111-etanem.

ZGODNOŚĆ:
DS 212/M może być stosowany na wszystkie metale, w tym powlekane lub szlachetne. Produkt można również stosować na większość tworzyw sztucznych termoplastycznych i termoutwardzalnych niewrażliwych na rozpuszczalniki organiczne, a także na materiały kompozytowe.

Ekologia:
PCOP                                                                                   < 50
DCO                                                                                     Niemierzalne, zbyt słaba rozpuszczalność w wodzie
DBO5                                                                                   Niemierzalne, zbyt słaba rozpuszczalność w wodzie
WSKAŹNIK PODZIAŁU OKTANOL/WODA                    log POW > 3
Wysoka toksyczność dla ryb                                           CL 50 > 1 000 ppm
WGK                                                                                    "Nie stanowi zagrożenia dla wody"
WŁAŚCIWOŚĆ FIZYKO-CHEMICZNE NORMA lub METODA WARTOŚĆ / JEDNOSTKA
Temperatura zapłonu ISO 27719 niemierzalna
Temperatura samozapalenia ASTM E 659 200°C
Temperatura początkowa wrzenia ASTM D 1078 64°C
Temperatura zamarzania NFT 60.105 -70°C
Lepkość w 25°C ASTM D 445 0,766 mm2s-1
Wskaźnik parowania (DEE = 1) DIN 53 170 7
Napięcie powierzchniowe ISO 6295 12,8 Dyn/cm
Napięcie przebicia IEC 156-247 35 000 V
Rozpuszczalność w wodzie - 20 ppm
Zanieczyszczenia - maksymalnie 20 ppm


Pobierz Kartę Informacyjną: Zapytaj o Kartę Bezpieczeństwa:
Karta Informacyjna 
			DS 212/M - Preparat odtłuszczającyKarta Informacyjna wyślij
zapytanie!
Powrót