Oszczędności, innowacje i bezpieczeństwo w procesach przemysłowych

W partnerskiej współpracy z jednym z naszych klientów, specjalizującym się w produkcji narzędzi podjęliśmy dodatkowe wyzwanie poza dostarczaniem produktów. Polegało ono na znaczącym ograniczeniu kosztów związanych z przygotowaniem powierzchni metalu przed nałożeniem farby proszkowej. W Elhus podejmujemy takie wyzwania, ponieważ jednym z naszych głównych celów jest tworzenie procesów chemicznych obniżających koszty obróbki metalu.
Spis treści

Zapisz się na newsletter

Dzielimy się wiedzą, mówimy o kluczowych wydarzeniach i komentujemy branżę. Krótko i konkretnie. Co 2 tygodnie na Twojej skrzynce.

Niskotemperaturowe Procesy: Czas na efektywność energetyczną

Zaproponowaliśmy wprowadzenie procesu niskotemperaturowego od 18°C (co eliminuje konieczność
podgrzewania kąpieli do 45°C) oraz zaawansowaną aparaturę kontrolno-pomiarową do analizy
parametrów kąpieli i automatycznego dozowania produktu. W przypadku tego klienta te procesy w
synergii uważamy za absolutną innowację i przełom w tworzeniu powłok konwersyjnych.

Ważnym czynnikiem determinującym decyzję klienta były wyliczenia z naszego „kalkulatora
energetycznego
„. To narzędzie, stworzone przy współpracy ze specjalistami pozwoliło nam oszacować
rzeczywiste oszczędności i globalną opłacalność procesu długo przed decyzją o wdrożeniu. Po
zaakceptowaniu naszej propozycji przez klienta, przystąpiliśmy do realizacji projektu, wprowadzając
innowacyjny proces niskotemperaturowy oraz automatyczne dozowanie produktu. Cieszymy się, że
nasze założenia z „kalkulatora energetycznego” potwierdziły się w realnym procesie. Oczywiście w
zależności od procesu zakres błędu wynosi od 5 do 10%. Warto dodać, że w przypadku tego Klienta
koszty zużycia gazu zostały zredukowane do 0.

Niskotemperaturowe Procesy: Czas na większe bezpieczeństwo pracy

Jak już wspominaliśmy, skutkiem tych działań było obniżenie kosztów prowadzenia kąpieli przy
jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa jego obsługi. Wyeliminowaliśmy ręczne dozowanie produktu, które miało miejsce przed wprowadzeniem innowacyjnych procesów. Podniosło to poziom
bezpieczeństwa oraz poprawiło warunki pracy wokół myjki, ponieważ wykorzystanie produktu
pracującego w niższej temperaturze znacząco zmniejszyło emisję oparów.

Fragment opinii klienta, który świadczy o efektach naszej pracy: Niezwykłe podejście ELHUS do
procesów niskotemperaturowych i wprowadzenie zaawansowanej aparatury kontrolno-pomiarowej
znacząco zmieniło nasze metody pracy. Przełomowe procesy niskotemperaturowe i automatyczne
dozowanie produktów przyniosły nam nie tylko wyraźne oszczędności, ale także zwiększyły
bezpieczeństwo i poprawiły warunki pracy naszych pracowników. ELHUS to partner, który naprawdę
rozumie nasze potrzeby i potrafi sprawnie wprowadzić innowacje.

Kalkulator energetyczny

Zacznij oszczędności od kalkulacji
Szukasz sposobów na efektywniejsze zarządzanie energią w Twoich procesach chemicznych? Kalkulator Energetyczny to klucz do optymalizacji i oszczędności.

Przeczytaj najnowsze case studies

Opisujemy w nich nasze sposoby na usprawnianie procesów technologicznych, oszczędności z użyciem naszej chemii i historie sukcesów partnerów Elhus.

Oszczędności, innowacje i bezpieczeństwo w procesach przemysłowych

W partnerskiej współpracy z jednym z naszych klientów, specjalizującym się w produkcji narzędzi podjęliśmy dodatkowe wyzwanie poza dostarczaniem produktów. Polegało ono na znaczącym ograniczeniu kosztów związanych z przygotowaniem powierzchni metalu przed nałożeniem farby proszkowej. W Elhus podejmujemy takie wyzwania, ponieważ jednym z naszych głównych celów jest tworzenie procesów chemicznych obniżających koszty obróbki metalu.

Czytaj więcej